Felix Mendelssohn Bartholdy – Richte mich Gott, op. 78 Nr. 2
von on Dezember 3, 2022 in

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
„Richte mich, Gott“, op. 78,2, Psalm 43, 1843/44

proVocal
Matthias Böhringer, Dirigent

Konzert „Aufbruch – Wege in die Zukunft“
25.05.2017
Karlsruhe, Emmauskirche

proVocal.eu